VEKALET SÖZLEŞMESİ

Bu Vekalet Sözleşmesi (Bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır.) ile, aşağıda detaylı olarak tanıtılan kişiler arasında, belirtilen görüşler ve yetkiler doğrultusunda vekalet ilişkisi kurulmuştur.

Vekalet Verenin

Adı-Soyadı:   
(Bundan böyle "Vekalet Veren" olarak anılacaktır.)

Telefon:        

Mail Adresi: 

Ev Adresi:  


Vekilin

Adı-Soyadı: Kamuran Çakır
 (Bundan böyle "Vekil" olarak anılacaktır.)

Adresi:  Kadıköy mah Bozoğlu Sk 2, 55040 Samsun ve Theodor-Heuss-Str 13, 50170 Kerpen (Almanya)

Vekalet Veren ve Vekil bundan böyle tek tek "
Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.


Madde 1 - TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Bu sözleşme, asağıda detaylı olarak açıklanan konularda Taraflar arasında temsil ilişkisini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Temsil yetkisinin verilme amacı asağıda belirtildiği şekildedir:

 1. Gruba Katılımla kurulacak 12 cekilişli 12 sayılı 6’da 6 Sistemlı Süper Loto 15 hisseli Ortak oyun Grubu Vekil sorumluluğunda organize edilip uygulanaçak.
   
 2. Grub 15 kişi veya 15 Hisseden olur, eğer 15 kişi veya 15 Hisse tamamlanmadığı halinde isterse Vekil eksik kalan Grub üyelerin yerini tamamlamak icin kendi üye Olur ve ona göre Hisse alır.
   
 3. 15 kişi katılım veya 15 hisse tamamlandığında Vekil  rastgele 12 adet sayıları secerek 12 çekiliş için Süper Loto 12 sayili sistem grubunu oluşturur, ve www.millipiyangoonline.com sitesinde Grub için Vekil’in Hesap Numarasından Online 12 sayılı 12 çekilişli Süper Loto kuponunu satın alır.
   
 4. Vekil satın alınan sistemi ve seçilen 12 sayıları ve çekiliş sonuçlarını Grub üyelerini bilgilendirir.
   
 5. 12’li Sistemin %100 İkramiye Tablosu
  12 de 2 Sayı Doğru  İkramiye Adeti (210 x 2i.)
  12 de 3 Sayı Doğru  İkramiye Adeti (378 x 2i.)+(  84 x 3i.)
  12 de 4 Sayı Doğru  İkramiye Adeti (420 x 2i.)+(224 x 3i.)+(  28 x 4i.)
  12 de 5 Sayı Doğru  İkramiye Adeti (350 x 2i.)+(350 x 3i.)+(106 x 4i.)+(  7 x 5i.)
  12 de 6 Sayı Doğru  İkramiye Adeti (225 x 2i.)+(400 x 3i.)+(225 x 4i.)+(36 x 5i.)+(1 x 6i.)
   
 6. Vekil grub için satın alınan 12 sayılı Süper Loto Sisteminin ikramiye veya ikramiyeler kazanılma durumunda, toplam ikramiye Havuzunu 15 kişiye veya 15 Hisseye eşit şekilde tahsil eder.
   
 7. 924 kolonlu 12 Sayılı Sistem in 1 Çekiliş için oyun maliyeti 3.696 TL x 12 Çekiliş için oyun maliyeti = 44.352 TL + hizmet bedeli = 65.000 TL. kişi başına düşen 1 hisse ücreti 4.500 TL
   
 8. Oyun sonucu ikramiye cıkması veya cıkmaması durumunda Vekil sorumlu tutulamaz.
   
 9. Vaktinde Grub üyelik ücretini kişi başına düşen 4.500TL yi Bankaya ( İŞ BANKASI , KAMURAN CAKIR, IBAN TR55 0006 4000 0011 0112 1411 07 ) yatırmayan kişiler Grub üyelikleri iptal edilir.
   
 10. Vekil Vekalet verenin başvurusuna yazdığı her bilgiyi doğru olarak kabul eder. Bu bilgilerin yanlış olmasından dolayı meydana gelebilecek herhangi bir teknik ve/veya kanuni arzdan sorumlu değildir.
   
 11. 18 yaşından küçük çocuklar Gruba katılamaz. Şartlara uymadan Gruba katılanların Katılımı öğrenildiği durumlarda bu kişilerin Grub-Hisseleri Vekil tarafından iptal edilir ve Gruba-katılım bedeli geri ödenmez.
   
 12. Grub Üyesi olan her birey ya da kurum, sözleşmenin bütün şartlarını otomatik olarak okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır, ve sonradan hiç bir itiraza mahal verilmez Vekil yukarıda bahsi geçen konuda, yalnızca bu sözleşme kapsamında çerçevelenen sınılar içerisinde temsil yetkisini kullanabilecektir.

Madde 2 - TEMSİL YETKİSİNİN SÜRESİ
Temsil yetkisi, aşağıda belirtilen şartlar dahilinde, bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren geçerli olur ve temsil yetkisinin verilme amacı sona erdiğinde ve verilen iş tamamlandığında sona erer.

Madde 3 - ÜCRET
Vekalet veren, Vekile bu Sözleşmede belirtilen işleri yerine getirmesi karşılığında tek sefer için geçerli olacak şekilde 4.500 TL ödeme yapmayi kabul ve taahhüt etmiştir.

Vekile yapılacak olan ödeme aşağıda bilgileri verilen banka hesap numarasına yapılacaktır:

ALICI – KAMURAN ÇAKIR

İŞ BANKASI - IBAN TR55 0006 4000 0011 0112 1411

Madde 4 - FESİH
Vekilin veya Vekalet Verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası veya tüzel kişiliğin sona ermesi halleri işbu Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesine olanak tanımaz.

Madde 5 - UYGULANACAK HUKUK
İsbu Sözleşme'nin yorumundan ve uygulamasından doğan her türlü uyusmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.


Madde 6 - YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme her iki Tarafça imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve temsil yetkisinin verilme amacı sona erdiğinde ve verilen iş tamamlandığında kendiliğinden sona erer.

İsbu Sözleime, Taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak online olmak üzere  birlikte EVET yazarak *imza altina alınmıştır.

*İmza (EVET) yazmanız imza yerine gecer

İmza icin EVET  yazınız ---> <---

xxxxxxxxxxxxxxxxx        

İmza Kamuran Çakır (EVET)